FOSFORILASI OKSIDATIF PDF

siklus krebs C. Glikolisis, dekarboksilasi asam piruvat, siklus asam sitrat, fosforilasi oksidatif D. Glukoneogenesis, transaminasi, siklus urea, fosforilasi oksidatif. Fosforilasi Oksidatif inggih punika suatu lintasan mètabolismé ingkang gadhah ancas kanggé ngasilaken Ènérgi ingkang wujud ATP, inggih punika ginaakén. DEFISIENSI PADA FOSFORILASI OKSIDATIF “LHON” LHON Mutasi pada mtDNA tersebut dapat bersifat homoplasmi atau heteroplasmi. Homoplasmi adalah.

Author: Yozshuran Mikarg
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 17 April 2007
Pages: 480
PDF File Size: 8.46 Mb
ePub File Size: 8.88 Mb
ISBN: 659-4-41613-285-5
Downloads: 25373
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardanos

.